Freitag
14. Mai 2021
St. Margaretha8:00 Uhr Messfeier
 
Samstag
15. Mai 2021
St. Margaretha18:30 Uhr Messe am Vorabend
 
Dienstag
18. Mai 2021
St. Margaretha18:00 Uhr Messfeier  fällt aus!!
 
Donnerstag
20. Mai 2021
St. Margaretha17:00 Uhr Maiandacht
 
Freitag
21. Mai 2021
St. Margaretha8:00 Uhr Messfeier  fällt aus!!
 
Samstag
22. Mai 2021
St. Margaretha18:30 Uhr Messe am Vorabend
 
Montag
24. Mai 2021
St. Margaretha10:00 Uhr Messfeier
 
Dienstag
25. Mai 2021
St. Margaretha18:00 Uhr Messfeier
 
Donnerstag
27. Mai 2021
St. Margaretha17:00 Uhr Maiandacht